PoŽzie voor iedereen; uitgeverij De Arend, Kortenhoef

"ER KAN WEER GEREKEND WORDEN OP MONTESSORISCHOLEN!!!"

21 OKTOBER 2013

ONDERZOEK WISKUNDE MONTESSORI
BASISONDERWIJS:

Volgens prijswinnaar 'PGO-2013' kan er weer gerekend worden op Montessori-scholen!
Woensdag 4 oktober jl. heeft Annelies Ruissen de PGO-prijs Midden-Nederland 2013 in ontvangst genomen. Deze prijs is aan haar uitgereikt omdat ze het beste praktijkgerichte onderzoek gemaakt heeft. Dit onderzoek was een belangrijk deel van de opleiding Master Special Educational Needs (SEN). In dit onderzoek is in kaart gebracht in welke mate het rekenmate-riaal, dat ontwikkeld werd door de projectgroep Wiskunde Montessori Basisonderwijs (WMBO), voldoet aan de kerndoelen opgesteld door het Ministerie van OC&W.

Download hier het onderzoek.

Relatie kerndoelen- Wiskunde Montessori basisonderwijs

Annelies heeft de inhoud van de rekenactiviteiten ‘delen’, naast de kerndoelen die op delen betrekking hebben, gelegd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 72,5% van deze kerndoelen in het materiaal zijn verwerkt.

In opdracht van de projectgroep WMBO werd het onderzoek uitgebreid. Inmiddels is onderzocht in hoeverre het materiaal voor breuken, vermenigvuldigen, optellen en aftrekken aansluiten bij de referentieniveaus. De projectgroep werkt aan het actualiseren van dit rekenmateriaal, zodat het voldoet aan de richtlijnen die het Ministerie van OC&W stelt. Het materiaal bestaat uit werkopdrachten voor kinderen en didactische bijsluiters bij iedere opdracht, voor de leraar. De verbetering van de didactiek staat centraal.

Annelies Ruissen vertelt: "Door dit onderzoek heb ik een steentje bij kunnen dragen aan de kwaliteit van het rekenonderwijs op Montessorischolen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de projectgroep een methodiek op de markt brengt die verankerd is in de Montessoripedagogiek en voldoet aan de eisen van de overheid. Ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst letterlijk en figuurlijk weer kunnen rekenen op Montessorischolen!

Binnenkort zal Annelies Ruissen uitgebreider verslag doen van haar onderzoek in het vakblad 'Montessori Mededelingen' en 'Nieuw Meesterschap'. Op 8 november zal Annelies haar onderzoek toelichten tijdens de Alumnidag van het SvO-postmasteronderwijs.

Wilt u meer informatie over dit materiaal en/of de mogelijkheden van begeleiding?
Neemt u dan contact op met:

INDEX