Poëzie voor iedereen; uitgeverij De Arend, Kortenhoef

WISKUNDE MONTESSORI
BASISONDERWIJS

Jos Werkhoven van uitgeverij De Arend is:

 • (voormalig) projectgroeplid van 'Wiskunde Montessori Basisonderwijs';

 • uitgever en vormgever van het door de projectgroep ontwikkelde materiaal.

De projectsite (historische pagina's) is een deel van de site van de Nederlandse Montessori Vereniging.
De site is onlangs vernieuwd en meer actuele informatie van de Nederlandse Montessori Vereniging over het project vindt u hier.

Benodigde (montessori)materialen

In deze lijst vindt u welke (montessori)materialen u nodig heeft voor gebruik bij Wiskunde Montessori Basisonderwijs.

Het landschap rekenen

 • het domein hele getallen, onderverdeeld in de bakens: tellen en begrip van getallen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen (nu leverbaar).
 • het domein gebroken getallen, onderverdeeld in de bakens:
  breuken, decimale getallen, verhoudingen en procenten.
  (nu leverbaar).
 • het domein meten en meetkunde met het baken; meten en begrip van grootheden (nu leverbaar)
 • het domein verbanden met de bakens tabellen, diagrammen, grafieken, assenstelsel en statistiek (nu leverbaar)
 • in ontwikkeling: machten.

Het project is gestart in 2005. Na een intensieve voorbereidingsperiode konden in 2009 de eerste vruchten worden geplukt: het baken vermenigvuldigen was afgerond.
In 2010 werd gewerkt aan het baken delen dat vanaf 1 maart 2011 leverbaar werd.
In 2011 werkte een versterkte auteursgroep aan de bakens optellen en aftrekken.
Met ingang van 15 oktober 2011 is het baken optellen al leverbaar. Het baken aftrekken is leverbaar vanaf oktober 2012.
Het baken breuken van het domein gebroken getallen is met ingang van september 2013 leverbaar.
Het baken decimale getallen van het domein gebroken getallen is met ingang van april 2014 leverbaar.
Het baken verhoudingen van het domein gebroken getallen is met ingang van februari 2016 leverbaar.
Het baken tellen en begrip van getallen van het domein hele getallen is met ingang van november 2016 leverbaar.
Het baken procenten van het domein gebroken getallen is met ingang van april 2017 leverbaar.
Het baken meten en begrip van grootheden is leverbaar met ingang van voorjaar 2019.
Het baken verbanden is leverbaar vanaf september 2020.
 

Het materiaal (zie foto boven met één bak werkkaarten: vermenigvul-digen) bestaat uit één map met achtergrondinformatie (visie, didactiek en methodiek) en per baken een map voor de leraar met achtergrondinformatie over het betreffende baken en een houten bak met werkkaarten voor het kind.

Het nu verkrijgbare materiaal bestaat uit:

 • Een map met drie afzonderlijk gebonden katernen:
  1. Visie
  2. Didactiek
  3. Methodiek

 • Een map tellen en begrip van getallen met:
  - katern optellen hele getallen
  - didactische bijsluiters bij de werkkaarten voor het kind (62 pagina's)

  Een houten bak met 22 werkkaarten voor het kind, gerubriceerd in de groepen:
  - kerninzichten
  - modellen
  - rekenmanieren
  - automatiseren
  - memoriseren
  - toepassingen
  - integratie

  Drie extra onderdelen:
  - spel pionnenrace
  - doosje met patroen-
  - patronenkwartet
  .

 • Een map optellen met:
  - katern optellen hele getallen
  - didactische bijsluiters bij de werkkaarten voor het kind (62 pagina's)

  Een houten bak met 26 werkkaarten voor het kind, gerubriceerd in de groepen:
  - eigenschappen
  - automatiseren
  - memoriseren
  - rekenmanieren

 • Een map aftrekken met:
  - katern aftrekken hele getallen
  - didactische bijsluiters bij de werkkaarten voor het kind (68 pagina's)

  Een houten bak met 28 werkkaarten voor het kind, gerubriceerd in de groepen:
  - eigenschappen
  - automatiseren
  - memoriseren
  - rekenmanieren

 • Een map vermenigvuldigen met:
  - katern vermenigvuldigen hele getallen
  - didactische bijsluiters bij de werkkaarten voor het kind (160 pagina's)

  Een houten bak met 51 werkkaarten voor het kind, gerubriceerd in de groepen:
  - eigenschappen
  - modellen
  - automatiseren
  - memoriseren
  - rekenmanieren
  - integratie

 • Een map delen met:
  - katern delen hele getallen
  - didactische bijsluiters bij de werkkaarten voor het kind (68 pagina's)

  Een houten bak met 30 werkkaarten voor het kind, gerubriceerd in de groepen:
  - eigenschappen
  - automatiseren
  - memoriseren
  - rekenmanieren
  - integratie

 • Een map breuken met:
  - katern breuken - gebroken getallen
  - didactische bijsluiters bij de werkkaarten voor het kind (90 pagina's)

  Een houten bak met 39 werkkaarten voor het kind, gerubriceerd in de groepen:
  - kerninzichten
  - modellen
  - rekenmanieren
  - automatiseren

 • Een map decimale getallen met:
  - katern decimale getallen - gebroken getallen
  - didactische bijsluiters bij de werkkaarten voor het kind (100 pagina's)

  Een houten bak met 42 werkkaarten voor het kind, gerubriceerd in de groepen:
  - kerninzichten
  - modellen
  - rekenmanieren
  - automatiseren
  - toepassingen
  - integratie

 • Een map verhoudingen met:
  - katern delen hele getallen
  - didactische bijsluiters bij de werkkaarten voor het kind (54 pagina's)

  Een houten bak met 18 werkkaarten voor het kind, gerubriceerd in de groepen:
  - kerninzichten
  - modellen
  - rekenmanieren
  - integratie
  - toepassingen
   

 • Een map procenten met:
  - katern procenten - gebroken getallen
  - didactische bijsluiters bij de werkkaarten voor het kind (90 pagina's)

  Een houten bak met 30 werkkaarten voor het kind, gerubriceerd in de groepen:
  - kerninzichten
  - modellen
  - rekenmanieren
  - automatiseren
  - memoriseren
  - toepassingen
  - integratie
   

 • Een map meten en begrip van grootheden met:
  - katern meten en begrip[ van grootheden - meten en meetkunde
  - didactische bijsluiters bij de werkkaarten voor het kind (86 pagina's)

  Een houten bak met 29 werkkaarten voor het kind gerubriceerd in de groepen:
  - eigenschappen
  - kerninzichten
  - modellen
  - rekenmanieren
  - automatiseren
  - toepassingen
  - integratie

 • Een map verbanden met:
  - katern verbanden
  - didactische bijsluiters bij de werkkaarten voor het kind (120 pagina's)

  Een houten bak met 41 werkkaarten voor het kind.
  Deze kaartenbak
  is verdeeld in vijf bakens:
  - tabellen
  - diagrammen
  - grafieken
  - assenstelsel
  - statistiek
  Per baken kunnen de volgende onderdelen voorkomen:
  - eigenschappen
  - kerninzichten
  - modellen
  - toepassingen
  - integratie

Wilt u meer informatie over dit materiaal en/of de mogelijkheden van begeleiding?
Neemt u dan contact op met:

INDEX