Waarom werken met De lijnen van het leven?

 

Waarom werken met De lijnen van het leven?

De globe als dorp.

Wij leven anno nu in een globale samenleving: we handelen en communiceren met elkaar, we kijken naar elkaar en we leren van elkaar.
Veel van de activiteiten die wij ondernemen (bijvoorbeeld het gebruik van fossiele brandstoffen of de invoering van de Euro), hebben invloed op de gehele aarde.
Veel, zeer veel van wat wij nu leren (bijvoorbeeld computertechniek, bewegingen van de aardkorst of DNA-onderzoek) heeft invloed op ieder mens afzonderlijk op onze globe. Niet eerder is de mens in staat geweest om, op zo een gedetailleerde wijze als heden mogelijk is, te kijken naar zijn eigen positie en handelwijze in ons immense heelal.

Waarom?

Welke verbindingen zijn aanwezig tussen het al wat ons omringt en ons eigen handelen?
De lijnen van het leven geven die verbindingen niet direct, maar zullen zeker een stimulans zijn bij het stellen van de vragen naar oorsprong en ontwikkeling.
De lijnen van het leven zijn in die zin meer een huidige stand van zaken.
Ik zou iedereen op onze globe willen adviseren zich van de huidige stand van zaken op de hoogte te stellen, waarmee bovenstaande vraag gedeeltelijk is beantwoord.

Graag geef ik bovenstaande vraag door aan Maria Montessori, Kees Boeke, Annie-Romein Verschoor, J. Prins-Werker en Fred Spier. Zij hebben mij geïnspireerd bij het werken met en ontwikkelen van De lijnen van het leven. Het is opvallend dat de ideeën van de inspiratiebronnen voor het onderwijs een respectabele leeftijd hebben. De drie ideeŽn zijn vijftig jaar of ouder, hebben hun bestaansrecht in het onderwijs nog steeds niet verworven doch zijn mijns inziens heden uiterst actueel.

Indien u deze informatie aan uw collega's wilt laten zien, kunt u een fraai uitgevoerde brochure downloaden.

Jos Werkhoven zal het zeer op prijs stellen als u uw reacties over hetgeen u gelezen heeft, in het gastenboek plaatst.