Voor wie zijn De lijnen van het leven?

 

Voor wie zijn De lijnen van het leven?

Voor ieder mens op aarde.

Voor iedereen op aarde
 

Afbeelding: Steven Cousins ( Corel Corporation 1992)

Het antwoord op de vraag voor wie De lijnen van het leven zijn bedoeld, zit gedeeltelijk verscholen in de ondertitel: Op zoek naar de grenzen van onze kennis. Eén van de belangrijkste rechten die ik de mens, waar dan ook wonend en levend op deze aarde, toewens, is kennis te nemen van de grenzen van de gemeenschappelijke menselijke kennis.
Het wonderbaarlijke leven dat de mens, in welke cultuur of omstandigheid dan ook, leeft op onze aarde, krijgt een diepere dimensie als we dat leven plaatsen binnen de context van de grenzen van de totale menselijke kennis. Veelal zijn we opgevoed binnen de grenzen van de eigen cultuur. Wat erbuiten of ervoor lag, gold als niet eigen, het daarmee isolerend van een gemeenschappelijk begin.
De lijnen van het leven beginnen bij dat fascinerende gemeenschappelijke begin; een begin dat gelijktijdig een eerste grens duidt van onze fragiele kennis. De lijnen vertellen ons en onze kinderen een welhaast onwaarschijnlijk verwonderend verhaal over alles wat zich heeft afgespeeld tussen het begin en het heden. De eigen cultuur wordt geplaatst naast of tussen de andere ontwikkelingen die zich op onze aarde hebben voorgedaan. Dat maakt het verhaal dat De lijnen van het leven vertellen tot het basale verhaal voor ieder mens op aarde.

Leeftijd?

Het verhaal kan worden verteld en het materiaal aangeboden als de kinderen het lezen beheersen en zicht hebben op structuren van het tientallig stelsel. Veelal is dit de zeven- of achtjarige leeftijd oftewel vanaf groep vier.
Zoals uit bovenstaande blijkt, zijn er verder geen leeftijdsgrenzen. Het materiaal is weliswaar ontworpen voor het gebruik met kinderen, het verhaal dat De lijnen van het leven vertellen is beslist niet kinderachtig!

Indien u deze informatie aan uw collega's wilt laten zien, kunt u een fraai uitgevoerde brochure downloaden.

Jos Werkhoven zal het zeer op prijs stellen als u uw reacties over hetgeen u gelezen heeft, in het gastenboek plaatst.