De leeskast, plank 2

De uitgave is gestart met de volgende basiswerkjes. Vele andere zullen volgen. Uw suggesties zijn zeer welkom in het gastenboek.

Prijsinformatie
E
en zeer uitgebreide bestellijst met alle prijzen van alle werkjes van plank 1, 2, 3, 4 en 5 kunt u hier downloaden.


Woordkaarten en -kaartjes.  
Arendje Etiketteer-woorden 1.

Voorbeeld van een etiketteer-woord

Formaat 14 x 30 cm, woorden: deur, bord, venster, keuken, tafel, kastplank, rekenkast, dweil.

Arendje Etiketteer-woorden 2.

Formaat 14 x 30 cm, woorden: tafelpoot, potloden, scharen, tekening, boekenkast, letterdoos, kleedje, emmer.

Arendje Etiketteer-woorden 3.

Formaat 14 x 30 cm, woorden: borstel, drempel, verwarming, theedoek, handdoek, kubus, bordenwisser, cirkel.

Arendje Etiketteer-woorden uniek.

Formaat 14 x 30 cm. Per werkje stelt u zelf acht woorden samen.


Arendje Woordjes bij een voorwerp 1, verkleinwoorden

de voorwerpen verzorgt u zelf.

Voorbeeld van een voorwerp-woord

Formaat 9 x 3,5 cm, woorden: blikje, dekseltje, spijkertje, schroefje, vorkje, schriftje, boortje, spiegeltje.

Arendje Woordjes bij een voorwerp 2, verkleinwoorden

de voorwerpen verzorgt u zelf.  

Formaat 9 x 3,5 cm woorden: schaartje, lepeltje, kwastje, puntenslijpertje, sleuteltje, papiertje, gummetje, liniaaltje.

Arendje Woordjes bij een voorwerp uniek

de voorwerpen verzorgt u zelf.

Formaat 9 x 3,5c m. Per werkje stelt u zelf acht woorden samen.


Aan de zelfcorrectie van de haalwoorden tellen is grote zorg besteed. Zo vindt u op de achterkant van het woordkaartje het getal in de kleur van de getalkaarten en een grafische voorstelling van de hoeveelheid gouden materiaal.

De voorzijde:

De achterzijde:

 


Arendje Haalwoorden tellen 1.

Formaat 9 x 3,5 cm, woorden: een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien.

Arendje Haalwoorden tellen 2.

Formaat 9 x 3,5 cm, woorden: elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig.

Arendje Haalwoorden tellen 3.

Formaat 9 x 3,5 cm, woorden: tien, twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig, zeventig, tachtig, negentig, honderd.

Arendje Haalwoorden tellen 4.

Formaat 18 x 3,5 cm, woorden: drieŰntwintig, vijfendertig, zevenenveertig, vierenvijftig, zesenzestig, achtenzeventig, eenentachtig, negenennegentig.

Arendje Haalwoorden tellen 5.

Formaat 18 x 3,5 cm, woorden: honderd veertig, honderd zevenentachtig, driehonderd twaalf, vijfhonderd drie, duizend tweehonderd vijfentwintig, tweeduizend vier, zevenduizend vierhonderd vijfenveertig, negenduizend negenhonderd negenennegentig.

Arendje Haalwoorden uniek;

Formaat 9 x 3,5 cm. Per werkje stelt u zelf acht woorden samen.


Arendje Doe-woorden 1.

Formaat 9 x 3,5 cm, woorden: wandel, vertel, luister, schenk, glimlach, knipper, adem, denk.

Arendje Doe-woorden 2.

Formaat 9 x 3,5 cm, woorden: drink, verdeel, verzamel, stapel, scheur, teken, duw, gooi.

Arendje Doe-woorden uniek.

Formaat 9 x 3,5 cm. Per werkje stelt u zelf acht woorden samen.


Arendje Contrasten met bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord, voorwerpen.

Formaat 9 x 3,5 cm voorbeeld: natte doek-droge doek, grote tekening-kleine tekening.

Arendje Contrasten met bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord, kleuren.

Formaat 9 x 3,5 cm voorbeeld: rood potlood-geel potlood, groen blad-bruin blad.


Ge´llustreerde werkjes

Voor de illustratieve voorbeelden van de ge´llustreerde werkjes en de prijzen van de werkjes verwijs ik u naar plank-1 


De inhoud van de werkjes op plank 2 is geformeerd rond de niet klankzuivere klinkers, medeklinkers en dubbelklanken. Er zijn acht illustraties en acht woordkaartjes.

De volgende werkjes zijn verkrijgbaar:

Arendje De dubbelklank ch en nk.

Arendje De c als s, de c als k, de stomme e, de x, kleefletters als -lk (melluk), de fopletter -r in -eer, de fopletter -r in -oor, de fopletter -r in -eur.

Arendje De meerklank -aai, de meerklank -ooi en de meerklank -oei.

Arendje De eindklank -d en de eindklank -b.

ArendjeDe eindklanken -eeuw, -ieuw en -uw.


Woordenlijsten

De woordenlijsten van plank 2 bestaan uit kaarten met (vooralsnog) verkleinwoorden, enkelvoud en meervoud, lettergrepen, voorvoegsels, achtervoegsels, familiewoorden, samenstellingen en kaarten met de niet klankzuivere klanken nk, c als s, c als k, stomme e, x, kleefletters, -r, -aai/-ooi/-oei, -d/-b, -eeuw/-ieuw/-uw.

In de woordenlijsten kan het rijmdeel of het weerkerende deel van de samenstelling, de voor- en achtervoegsels, uitgangen van verkleinwoorden en meervoud in kleur worden afgedrukt zoals het voorbeeld bij de woordenlijsten van plank-1.  U kunt ook de woorden in volledig zwart krijgen.

De woordenlijsten hebben het formaat A5.

De volgende sets zijn verkrijgbaar:

Arendje kaarten met verkleinwoorden.

Arendje kaarten met enkelvoud en meervoud.

Arendje kaarten met lettergrepen.

Arendje kaarten met voorvoegsels.

Arendje kaarten met achtervoegsels.

Arendje kaarten met familiewoorden.

Arendje kaarten met samenstellingen.

Arendje kaarten met de niet klankzuivere klanken nk, c als s, c als k, stomme e, x.

Arendje kaarten met de niet klankzuivere klanken van de kleefletters, -r, -aai/-ooi/-oei, -d/-b, -eeuw/-ieuw/-uw.

Er is een houten bakje leverbaar waarin zeker veertig woordenlijsten passen.


Een complete bestellijst voor plank 1, 2, 3, 4 en 5 kunt u hier downloaden.

Jos Werkhoven zal het zeer op prijs stellen als u uw reacties over hetgeen u gelezen heeft, in het gastenboek plaatst.

INDEX