De leeskast, plank 1

De uitgave is gestart met de volgende basiswerkjes. Vele andere zullen volgen. Uw suggesties zijn zeer welkom in het gastenboek.

Prijsinformatie
E
en zeer uitgebreide bestellijst met alle prijzen van alle werkjes van plank 1, 2, 3, 4 en 5 kunt u hier downloaden.


Woordkaarten en -kaartjes.
Arendje Etiketteer-woorden 1.

Voorbeeld van een etiketteer-woord

Formaat 14 x 30 cm, woorden: kraan, kast, muur, raam, vloer, poot, plant, bloem.

Arendje Etiketteer-woorden 2.

Formaat 14 x 30 cm, woorden: schoen, juf, kruk, stoel, krijt, wasbak, kapstok, klas.

Arendje Etiketteer-woorden 3.

Formaat 14 x 30 cm, woorden: knoop, boek, schrift, glas, kaart, klok, gootsteen, plank

Arendje Etiketteer-woorden uniek.

Formaat 14 x 30 cm. Per werkje stelt u zelf acht woorden samen.


Arendje Woordjes bij een voorwerp 1

de voorwerpen verzorgt u zelf.

Voorbeeld van een voorwerp-woord

Formaat 9 x 3,5 cm, woorden: zak, gum, pen, pop, dier, wiel, blok, kop.

Arendje Woordjes bij een voorwerp 2

de voorwerpen verzorgt u zelf.

Formaat 9 x 3,5 cm woorden: mes, bal, boom, huis, lamp, bel, kam, zeef.

Arendje Woordjes bij een voorwerp 3

de voorwerpen verzorgt u zelf.

Formaat 9 x 3,5 cm, woorden: doos, pet, touw, haak, bout, moer, fles, schroef.

Arendje Woordjes bij een voorwerp uniek

de voorwerpen verzorgt u zelf.

Formaat 9 x 3,5c m. Per werkje stelt u zelf acht woorden samen.


Arendje Haal-woorden 1.

Voorbeeld van een haal-woord

Formaat 9 x 3,5 cm, woorden: pot, kraal, doek, tas, jas, bak, tien, schaar.


Arendje Doe-woorden 1.

Formaat 9 x 3,5c m, woorden: loop, zit, knik, huil, buig, val, hap, bijt.

Arendje Doe-woorden 2.

Formaat 9 x 3,5c m, woorden: lig, klap, eet, bouw, lees, kijk, voel, ren.

Arendje Doe-woorden 3.

Formaat 9 x 3,5c m, woorden: hoor, slik, klim, zak, geef, zoen, vul, roep.

Arendje Doe-woorden 4.

Formaat 9 x 3,5c m, woorden: haal, zeef, prik, smak, rust, deel, kras, buk.

Arendje Doe-woorden uniek.

Formaat 9 x 3,5c m. Per werkje stelt u zelf acht woorden samen.


Ge´llustreerde werkjes

De ge´llustreerde werkjes bestaan uit losse illustraties, waar de te lezen woordjes onder worden gelegd. Voor de zelfcorrectie is een controlekaart leverbaar. Daarop staan alle acht illustraties met de juiste woordjes eronder.

De inhoud van de werkjes is geformeerd rond de klankzuivere klinkers en dubbelklanken. Er zijn acht illustraties en acht woordkaartjes. De woorden zijn bewust eenvoudig gehouden met drie of vier letters. In een enkel geval zijn er meer letters (vooral bij de combinaties met de sch).

De volgende werkjes zijn verkrijgbaar:

ArendjeDe klinkers a, e, i, o en u .

ArendjeDe dubbelkanken aa, ee, oo, uu, ij, ui, oe, ie, ei, eu, ou, au, ng en sch


Woordenlijsten

De woordenlijsten van plank 1 bestaan uit kaarten met (vooralsnog) rijmwoorden of samenstellingen.

In de woordenlijsten kan het rijmdeel of het weerkerende deel van de samenstelling in kleur worden afgedrukt zoals nevenstaand voorbeeld. U kunt ook de woorden in volledig zwart krijgen.

De woordenlijsten hebben het formaat A5.

De volgende sets zijn verkrijgbaar:

Arendje kaarten met rijmwoorden rond de klinkers a, e, i, o en u.

Arendje kaarten met rijmwoorden rond de dubbelklanken ij, aa, ee, oo en uu.

Arendje kaarten met rijmwoorden rond de dubbelklanken ui, oe, ie, ei en eu.

Arendje kaarten met rijmwoorden rond de dubbelklanken ou, au, ng, sch en schr. (de woorden met sch en schr hebben beginrijm.)

Arendje kaarten met samenstellingen 1.

Arendje kaarten met samenstellingen 2.

Er is een houten bakje leverbaar waarin zeker veertig woordenlijsten passen.


Een complete bestellijst voor plank 1, 2, 3, 4 en 5 kunt u hier downloaden.

Jos Werkhoven zal het zeer op prijs stellen als u uw reacties over hetgeen u gelezen heeft, in het gastenboek plaatst.

INDEX